นายชีวธันย์ มหาปัญญาวงศ์ น้องเอเจ’64

นายชีวธันย์ มหาปัญญาวงศ์ น้องเอเจ’64 สอบได้โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและเเลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 61 (พ.ศ. 2565-2566) เขตอุดรธานี (โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล) ประเทศแคนาดา เรียน Private กับครูเปรียว ที่ be ez-english replique Tag Heuer replique omega replique Hublot replique montre suisse

Continue Readingนายชีวธันย์ มหาปัญญาวงศ์ น้องเอเจ’64

เด็กหญิงนฐพร จันดาวัลย์ น้องอุ้มบุญ’64

เด็กหญิงนฐพร จันดาวัลย์ น้องอุ้มบุญ'64 สอบได้โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและเเลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 61 (พ.ศ. 2565-2566) เขตอุดรธานี (โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล)  ประเทศสหรัฐอเมริกา เรียน Grammar understanding กับครูลี่ ที่ be ez-english

Continue Readingเด็กหญิงนฐพร จันดาวัลย์ น้องอุ้มบุญ’64