นายชีวธันย์ มหาปัญญาวงศ์ น้องเอเจ’64

นายชีวธันย์ มหาปัญญาวงศ์ น้องเอเจ’64 สอบได้โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและเเลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 61 (พ.ศ. 2565-2566) เขตอุดรธานี (โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล)  ประเทศแคนาดา เรียน Private กับครูเปรียว ที่ be ez-english

Continue Reading นายชีวธันย์ มหาปัญญาวงศ์ น้องเอเจ’64

เด็กหญิงนฐพร จันดาวัลย์ น้องอุ้มบุญ’64

เด็กหญิงนฐพร จันดาวัลย์ น้องอุ้มบุญ'64 สอบได้โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและเเลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 61 (พ.ศ. 2565-2566) เขตอุดรธานี (โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล)  ประเทศสหรัฐอเมริกา เรียน Grammar understanding กับครูลี่ ที่ be ez-english

Continue Reading เด็กหญิงนฐพร จันดาวัลย์ น้องอุ้มบุญ’64

นางสาววรินทร ลือดี น้องทราย’ 64

นางสาววรินทร ลือดี น้องทราย สอบได้โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาภูมิภาค แผนที่ 2 ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ ม.4  โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล    เรียน Grammar Understanding กับครูจอย  ที่ be ez-english 

Continue Reading นางสาววรินทร ลือดี น้องทราย’ 64