นางสาวสกุลยา วิสุทธิเมธีกร น้องสตังค์’65

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรียน Understanding Grammar กับครูเปรียว เรียน Entrance กับครูเก๋, ครูบี ที่ be ez -english นางสาวสกุลยา วิสุทธิเมธีกร น้องสตังค์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรียน Understanding Grammar, Entrance, IELTS กับครูบี ที่ be ez -english

Continue Readingนางสาวสกุลยา วิสุทธิเมธีกร น้องสตังค์’65

นางสาวศรัณย์พร บรรเลงรมย์ น้องนุ้ย’65

นางสาวศรัณย์พร บรรเลงรมย์ น้องนุ้ย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรียน Understanding Grammar กับครูเปรียว เรียน Entrance กับครูเก๋, ครูบี ที่ be ez -english

Continue Readingนางสาวศรัณย์พร บรรเลงรมย์ น้องนุ้ย’65

นางสาวพิมพ์ชนก ประทุมพงษ์ น้องพลอย’65

นางสาวพิมพ์ชนก ประทุมพงษ์ น้องพลอย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดสกลนคร เรียน Understanding Grammar กับครูบี เรียน Entranceกับครูเก๋, ครูบี ที่ be ez -english  

Continue Readingนางสาวพิมพ์ชนก ประทุมพงษ์ น้องพลอย’65