อนาคตที่คุณสามารถเลือกเองได้
ส่วนการให้ความรู้เป็นหน้าที่เรา
Beez English

Welcome!

โรงเรียนบ้านรักภาษา(บีอีซี่ อิงลิช) เปิดสอนในระดับชั้น ป.1 - ม.6 ระดับมหาวิทยาลัย ผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อยังต่างประเทศ หรือใช้ในการทำงาน

ด้วยเนื้อหาหลักสูตรที่ทันสมัย จะมาเดี่ยว มาคู่ มากลุ่ม หรือจะเรียน online

เด็กเล็ก

การฝึกสะกดคำ และการออดเสียง หรือการฟัง
เป็นพื้นฐานที่สำหรับเด็กเล็ก
เพื่อช่วยพัฒนา ความจำของกล้ามเนื้อ (Muscle Memory)

ป.1 - ม.6

การเรียนรู้ไวยากรณ์ การศึกษากฎเกณฑ์ของภาษา
ซึ่งรวมถึง เสียง คำศัพท์ ประโยค
และส่วนประกอบอื่น ๆ เช่น การประสมคำ และการตีความ

การศึกษาต่อยังระดับอุดมศึกษา

ไม่ว่าจะเป็น GAT PAT CU-TEP
KEPT BMAT TOEIC IELTS
ซึ่งเป็นทางเลือกที่เราจะวาดฝันอนาคต และไปใไ้ถึง

วัยทำงาน

การสื่อสาร กับนายจ้าง เพื่อนร่วมงาน หรือชาวต่างชาติ
ภาษาอังกฤษในการทำงานหรือการสื่อสารเชิงธุรกิจ
จึงมีความจำเป็นมากในปัจจุบัน

เลือกในสิ่งที่ชอบ

และไขว่คว้าไปให้ถึง

การวางรากฐานให้อนาคตที่คือสิ่งที่สำคัญของบุตรหลาน
และครอบครัวคุณ เพื่ออนาคตที่สดใสกว่า

หลักสูตรการเรียน

Phonic 1, 2

ฝึกอ่านออกเสียง A-Z ที่ถูกต้องและผสมคำอย่างง่าย
พร้อมทั้งการสร้างประโยค์แบบสั่นๆ

Let's GO 1 - 6

ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และไวยากรณ์อย่างง่าย
สำหรับเด็กประถมศึกษา

Engage

ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และไวยากรณ์ที่เพิ่มเติม
สำหรับเด็กประถมศึกษา

Grammar

หลักไวยากรณ์พื้นฐาน การสร้างประโยคอย่างง่าย
เหมาะกับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

ที่สุดของความภูมิใจประจำเดือนนี้

น้อง........

3.5/5

หัดใช้ หัดพูด หัดเขียน แล้วจะสำเร็จ

สอบเข้า ……….
คณะ ……………..
ด้วยคะแนน GAT ………./………..
9 วิชาสามัญ ………/…………
ลูกศิษย์ครู…………………

น้อง........

3.5/5

หัดใช้ หัดพูด หัดเขียน แล้วจะสำเร็จ

สอบเข้า ……….
คณะ ……………..
ด้วยคะแนน GAT ………./………..
9 วิชาสามัญ ………/…………
ลูกศิษย์ครู…………………

น้อง........

3.5/5

หัดใช้ หัดพูด หัดเขียน แล้วจะสำเร็จ

สอบเข้า ……….
คณะ ……………..
ด้วยคะแนน GAT ………./………..
9 วิชาสามัญ ………/…………
ลูกศิษย์ครู…………………

“Don't stop when you are tired stop when you are done.”

Would you like

time to success?

“Do something today that your future self will thank you for.”

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่

โรงเรียนบ้านรักภาษา
เยื้องตลาดโพธิ์ศรี
340/2 ซ.ศรีชัยภูมิ ถนนโพธิ์ศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทร.

042-222471
081-975-4597
086-459-9574
083-417-2337

เวลาทำการ

เปิดบริการ
จันทร์-อาทิตย์ 08:30 - 19:30

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter