นางสาวปรีย์วรา เรืองอร่าม น้องหลิงหลิง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น น้องใช้ BMAT, IELTS ยื่น เรียน Understanding Grammar กับครูบี เรียน Entrance, IELTS, CU-TEP กับครูเก๋, ครูบี ที่ be ez -english