ภาษาอังกฤษสำหรับประถมศึกษา

ก้าวแรกของความมั่นใจ และการสร้างแรงบันดาลใจอย่างสร้างสรรค์ ในการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ

ให้ลูกๆ ของคุณมาเสริมสร้างทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ให้คุ้นเคยตั้งแต่ยังเด็กๆ เพื่อพัฒนาไปสู่วัยรุ่นที่มีความสามารถทางด้านภาษา

ส่วนน้องๆ จะได้สนุกกับการฝึกสะกดคำ การเล่นที่แฝงไปด้วยคำศัพย์ต่างๆ มากมาย จนลืมไปว่านี้คือการเรียน

เด็กๆจะได้รับความสนุกจากการเรียน

เด็กๆจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างไม่รู้ตัว โดยไม่รู้สึกว่ากำลังมาเรียนอยู่

บ้านรักภาษาเชื่อว่าเด็กที่มีความ สนุก ในขณะหนึ่งขณะใน เช่น การให้เด็กๆได้พูดภาษาอังกฤษ หรือทายคำศัพท์ในขณะเล่น จะทำให้สมองจดจำได้ดีกว่าการนั่งอ่านหนังสือนิ่งๆ

หลักสูตรภาษาอังกฤษของบ้านรักภาษาจะครอบคลุมทักษะภาษาทุกด้าน รวมถึงช่วยพัฒนาผลการเรียนภาษาอังกฤษของเด็กในทุกระดับชั้น นอกจากนี้ยังเน้นการสร้างความมั่นใจและเพิ่มศักยภาพในการใช้ภาษาของเด็กๆทุกคนที่มาเรียนกับเรา

หลักสูตรที่เปิดสอน

สำหรับเด็กๆ ในระดับชั้นประถมศึกษา

Phonics 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ระดับความยากง่าย

0.5/5

Phonics 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ระดับความยากง่าย

1/5

Let's GO 1​

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ระดับความยากง่าย

1.4/5

Let's GO 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ระดับความยากง่าย

1.6/5

Let's GO 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ระดับความยากง่าย

1.8/5

Let's GO 5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ระดับความยากง่าย

2/5

Let's GO 6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ระดับความยากง่าย

2/5

Engage 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ระดับความยากง่าย

2.5/5

Engage 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ระดับความยากง่าย

2.4/5

Engage 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ระดับความยากง่าย

3/5