นางสาววาระดี กุลชัย น้องกุ๊กกิ๊ก’ 64

นางสาววาระดี กุลชัย น้องกุ๊กกิ๊ก สาขารัฐศาสตร์   เอกการปกครองและบริหารจัดการท้องถิ่น คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เรียนกับครูบี ที่ be ez-english

Continue Reading นางสาววาระดี กุลชัย น้องกุ๊กกิ๊ก’ 64

นางสาวกัญญณัฐ วงษา น้องแบมแบม’ 64

นางสาวกัญญณัฐ วงษา น้องแบมแบม คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรียนกับครูยุ้ย ตั้งแต่ ม.2 Basic Grammar -Grammar Understanding + errors  ที่  be ez-english

Continue Reading นางสาวกัญญณัฐ วงษา น้องแบมแบม’ 64

นายปิยพัทธ์ ปานะถึก น้องไตเติ้ล’ 64

Previous Next นายปิยพัทธ์ ปานะถึก น้องไตเติ้ล คณะวิทยาศาสตร์สถิติ สาขาสารสนเทศสติและวิทยาการข้อมูล มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เรียน Basic Grammar-Understanding Grammar กับครูยุ้ย  เรียน Entrance ครูเก๋ ที่ be ez-english ตั้งแต่ชั้น ป.5

Continue Reading นายปิยพัทธ์ ปานะถึก น้องไตเติ้ล’ 64