เด็กชายอภิวิชญ์ ทองแท้ น้องพีพี ‘ 64

เด็กชายอภิวิชญ์ ทองแท้ น้องพีพี สอบติดโครงการ สคว. ม.1 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  จังหวัดอุดรธานี   เรียนเดี่ยว Grammar Fundamentals  กับครูจอย ที่ be ez-english 

Continue Reading เด็กชายอภิวิชญ์ ทองแท้ น้องพีพี ‘ 64

เด็กหญิงนันท์นภัสร สุขพานิช น้องแตงกวา’ 64

Previous Next เด็กหญิงนันท์นภัสร สุขพานิช น้องแตงกวา สอบเข้าโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  โครงการ สคว. ม.1  เรียนเดี่ยวกับครูเอ็นดู ที่ be ez-english    

Continue Reading เด็กหญิงนันท์นภัสร สุขพานิช น้องแตงกวา’ 64

นางสาวฐิตินันท์ เทศศรีเมือง น้องพิม’ 64

นางสาวฐิตินันท์ เทศศรีเมือง น้องพิม เศรษฐศาสตร์บัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) มหาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรียนกับครูยุ้ย ที่ be ez -english  ตั้งแต่ ม.4 (Understanding Grammar+errors) 

Continue Reading นางสาวฐิตินันท์ เทศศรีเมือง น้องพิม’ 64