นายจักกาย จินดา น้องกาย ’63

นายจักกาย จินดา น้องกาย สอบเข้าคณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่นด้วยคะแนน GAT(eng) 112.50/150และคะเเนน 9 วิชาสามัญ (eng) 56.25/100เรียนที่ beez ช่วง ม.5-ม.6

Continue Readingนายจักกาย จินดา น้องกาย ’63

นางสาวนวพร บุตรดา น้องมะนาว ’63

นางสาวนวพร บุตรดา น้องมะนาว สอบเข้าคณะพาณิชยศาสตร์เเละการบัญชี ม.จุฬาฯด้วยคะเเนน GAT(eng) 117.50/150และคะเเนน 9 วิชาสามัญ(eng) 67.50/100เรียน G.ฟ้า กับครูเปรียว เเละเรียน Entrance กับครูเก๋ ที่ beez ช่วงปิดเทอม ม.5-ม.6

Continue Readingนางสาวนวพร บุตรดา น้องมะนาว ’63

นางสาวจิรชยา บุตรด้วง น้องเพลง ’63

นางสาวจิรชยา บุตรด้วง น้องเพลง สอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกลสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ด้วยคะแนน GAT(eng) 112/150เเละคะเเนน 9 วิชาสามัญ(eng) 69/100เรียนที่ beez ช่วงปิดเทอม ม.6 

Continue Readingนางสาวจิรชยา บุตรด้วง น้องเพลง ’63