Share on facebook
Share on google
Share on linkedin

นางสาวนวพร บุตรดา น้องมะนาว

สอบเข้าคณะพาณิชยศาสตร์เเละการบัญชี ม.จุฬาฯ

ด้วยคะเเนน GAT(eng) 117.50/150

และคะเเนน 9 วิชาสามัญ(eng) 67.50/100

เรียน G.ฟ้า กับครูเปรียว เเละเรียน Entrance กับครูเก๋ ที่ beez ช่วงปิดเทอม ม.5-ม.6