นายณัฐสิทธิ์ ไชยชาติ น้องไกด์ ’63

นายณัฐสิทธิ์ ไชยชาติ น้องไกด์ สอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่นด้วยคะแนน 9 วิชาสามัญ(eng) 65/100

Continue Readingนายณัฐสิทธิ์ ไชยชาติ น้องไกด์ ’63

นายวีรภัทร ภักดีไทย น้องเจเจ ’63

นายวีรภัทร ภักดีไทย น้องเจเจ สอบเข้าคณะพาณิชยศาสตร์เเละการบัญชี จุฬาฯ ด้วยคะเเนน GAT(eng) 115/150 และคะเเนน 9 วิชาสามัญ (eng) 72.50/100 เรียนกับครูเก๋ที่ beez ช่วง ม.4-ม.5

Continue Readingนายวีรภัทร ภักดีไทย น้องเจเจ ’63

นายกิตติรักษ์ นามบัณฑิต น้องกัน ’63

นายกิตติรักษ์ นามบัณฑิต น้องกัน สอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่นด้วยคะเเนน GAT(eng) 125/150และคะเเนน 9 วิชาสามัญ(eng) 53.75/100เรียนกับครูนิ่ม ครูเก๋ ที่ beez ตั้งเเต่ ป.4

Continue Readingนายกิตติรักษ์ นามบัณฑิต น้องกัน ’63