Share on facebook
Share on google
Share on linkedin

นายณัฐสิทธิ์ ไชยชาติ น้องไกด์

สอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

ด้วยคะแนน 9 วิชาสามัญ(eng) 65/100