Share on facebook
Share on google
Share on linkedin

นายวีรภัทร ภักดีไทย น้องเจเจ

สอบเข้าคณะพาณิชยศาสตร์เเละการบัญชี จุฬาฯ

ด้วยคะเเนน GAT(eng) 115/150

และคะเเนน 9 วิชาสามัญ (eng) 72.50/100

เรียนกับครูเก๋ที่ beez ช่วง ม.4-ม.5