นางสาวสุพิชญา จิตติเจษฎาภรณ์ น้องไอโกะ ’63

นางสาวสุพิชญา จิตติเจษฎาภรณ์ น้องไอโกะ สอบเข้าคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่นด้วยคะเเนน GAT(eng) 112.50/150และคะเเนน 9 วิชาสามัญ(eng) 66.25/100เรียนที่ beez  ช่วง ม.5-ม.6

Continue Readingนางสาวสุพิชญา จิตติเจษฎาภรณ์ น้องไอโกะ ’63

นางสาวอริษา ตะจันดา น้องชมพู่ ’63

Share on facebook Share on google Share on linkedin นางสาวอริษา ตะจันดา น้องชมพู่  สอบเข้าคณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปกร ด้วยคะแนนสอบ GAT(eng) 100/150 และคะแนน 9 วิชาสามัญ(eng) 72.50/100

Continue Readingนางสาวอริษา ตะจันดา น้องชมพู่ ’63

นายพิทพล แถวปัดถา น้องบอล ’63

Share on facebook Share on google Share on linkedin นายพิทพล แถวปัดถา น้องบอล สอบเข้าคณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น ด้วยคะเเนน GAT(eng) 135/150 เเละคะเเนน 9 วิชาสามัญ(eng) 67.50/100 เรียนกับครูเก๋ที่ beez ช่วง ม.6 เทอม 1

Continue Readingนายพิทพล แถวปัดถา น้องบอล ’63