สำหรับคอร์สติวสอบเข้า โรงเรียนเตรียมอุดม & มหาวิทยาลัยมหิดล

  • เรียนเดี่ยว 1 คน ชั่วโมงละ 350 บาท (10 ชั่งโมง 3,500 บาท) 
  • เรียนเดี่ยว 2 คน ชั่วโมงละ 500 บาท (10 ชั่งโมง 5,000 บาท) หารกัน 2 คน คนละ 2,500 บาท
  • เรียนเดี่ยว 3 คน ชั่วโมงละ 600 บาท (10 ชั่งโมง 6,000 บาท) หารกัน 3 คน คนละ 2,000 บาท
  • เรียนเดี่ยว 4 คน ชั่วโมงละ 720 บาท (10 ชั่งโมง 7,200 บาท) หารกัน 4 คน คนละ 1,800 บาท
  • เรียนกลุ่ม 5 คน ขึ้นไป คอร์สละ 30 ชั่วโมง 3,000 บาท 
  • เอกสารเรียน 300 บาท
  • ลงทะเบียนสำหรับเด็กใหม่ 100 บาท audemars piguet replica