นางสาวธนพร คมขำ น้องตาต้า

สอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลอุดรธานี จ.อุดรธานี “โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท” เรียนเดี่ยวกับครูบี ที่ beez ตั้งเเต่ ม.1 – ปัจจุบัน