นางสาวธนพร คมขำ น้องตาต้า

สอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลอุดรธานี จ.อุดรธานี

“โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท”

เรียนเดี่ยวกับครูบี ที่ beez ตั้งเเต่ ม.1 – ปัจจุบัน