เรียน วันจันทร์ – วันศุกร์ รอบ 09.00-12.00 น. / 13.00-16.00 น.

หลักสูตร Phonics World 2-5

เปิดรอบ 5 เม.ย. – 27 เม.ย. / รอบ 19 เม.ย.- 5 พ.ค.  (จบ 1 เล่ม)

หลักสูตร Let’s go 1-6        

เปิดรอบ 5 เม.ย. – 29 เม.ย. / รอบ 19 เม.ย.- 7 พ.ค.   (จบ 1 เล่ม)

หลักสูตร G. แดง – G.  ฟ้า    

เปิดรอบ 5 เม.ย. – 22 เม.ย. / รอบ 19 เม.ย.- 30 เม.ย./รอบ 26 เม.ย. – 7 พ.ค. (จบ 1 คอร์ส)

(วันเริ่มเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง ถ้าเด็กไม่ครบตามจำนวนที่โรงเรียนกำหนด)