นางสาววาสิตา นิมิตรวงศ์สกุล น้องเอมมี่

สอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม. มหิดล เรียนกับครูนิ่ม ครูเก๋ ที่ beez ตั้งเเต่ ป.2