นางสาวรัฐพร จัตุชัย น้องแทน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

น้องใช้ BMAT, IELTS ยื่น

เรียน Understanding Grammar,

Entrance, IELTS กับครูบี ที่ be ez -english