Share on facebook
Share on google
Share on linkedin

นางสาวพิมพิกา ทองสิทธิ์ น้องพิมมี่

สอบเข้าคณะวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ม.แม่ฟ้าหลวง

ด้วยคะเเนนสอบ 9 วิชาสามัญ(eng) 65/100