น้องชมพู่

สอบเข้า ม.ศิลปกร
คณะ เภสัชศาสตร์
ด้วยคะแนน GAT 100/150
9 วิชาสามัญ 72.50/100
ลูกศิษย์ครู ครูเก๋